Преамбула

ДІМ НАРОДІВ УКРАЇНИ
Мирне співіснування народів у багатоетнічному суспільстві визначається поєднанням різноманітних чинників: економічних, соціальних, політичних, релігійних, культурних, історичних. Кожна з представлених в Україні етнічних груп так чи інакше прагне зберегти мир та благодать з іншими спільнотами.
Всеукраїнський благодійний фонд «Екологія та соціальний захист», …, … об’єднали свої зусилля на вирішення цієї проблеми шляхом створення Дому народів України – Дому Молитви. В ньому будуть здійснювати свою по одному представникові від народу.
Його головною метою діяльності є сприяння розвитку правових, культурних, національних, самобутніх традицій представників кожного народу, закріплення їх прав та свобод в Статутах територіальних громад (села, селища, міста), де вони проживають. В рамках діяльності Дому можуть діяти згідно Положення Дім торгівлі, культурні етнічні центри національних спільнот.
Головні завдання діяльності Дому:
• об’єднання зусиль інститутів громадянського суспільства, державних і регіональних органів для зміцнення єдності Українського народу, досягнення міжнаціонального миру і злагоди;
• ведення обліку представників народів за місцем їх проживання;
• вдосконалення системи координації з державними та регіональними органами при реалізації ними національної політики України;
• створення умов для реалізації конституційних прав корінних народів і національних меншин;
• створення умов для збереження і розвитку мов корінних народів і національних меншин, використання української мови як державної мови в Україні;
• сприяння і надання допомоги при реалізації принципу рівноправності громадян незалежно від раси, національності, мови, ставлення до релігії, переконань, приналежності до суспільних об’єднань, а також інших обставин при прийомі на роботу, при заміщенні посад державної служби, посад в правоохоронних органах і в судовій системі, при формуванні кадрового резерву на державному та регіональному рівнях;
• створення умов для надання права членам Дому представляти свій народ в міжнародних організаціях;
• забезпечення доступу громадян до соціальних, культурних та інших видів послуг за місцем фактичного проживання;
• сприяння в проведенні культурних заходів з приводу національних свят народів;
• посилення ролі громадських рад при державних і регіональних органах у діяльності по підвищенню громадянської самосвідомості, гармонізації міжнаціональних (міжетнічних) і міжконфесійних відносин;
• організація виступів в засобах масової інформації представників інститутів громадянського суспільства, громадських об’єднань і релігійних організацій, керівників державних і регіональних органів з актуальних питань корінних народів і національних меншин;
• створення офіційного міжнаціонального інформаційного бюлетеня, розповсюдження рекламної та промислової продукції, виробництво і розміщення в теле- і радіоефірі роликів соціальної реклами та іншої відеопродукції, підтримка створення тематичних радіо- і телепередач, газетних і журнальних рубрик, інтернет-проектів;
• розвиток міжнаціональних (міжетнічних) і міжрегіональних культурних зв’язків, у тому числі шляхом прийняття і реалізації відповідних програм, поширення традиційних і сучасних творів літератури і мистецтва корінних народів і національних меншин, в тому числі із залученням теле- і радіоканалів, організація художніх виставок, гастролей творчих колективів;
• розробка заходів підтримки наукових досліджень, науково-популярних публікацій, які висвітлюють значущі історичні події, що пропагують спільні здобутки народів України;
• запобігання і припинення діяльності, спрямованої на підрив безпеки суспільства, розпалювання расової, національної та релігійної нетерпимості, ненависті або ворожнечі;
• розвиток етнографічного та культурно-пізнавального туризму, оздоровчих та рекреаційних зон, підтримка національних видів спорту, проведення спартакіади народів України;
• забезпечення збереження та примноження духовного і культурного потенціалу багатонаціонального Українського народу на основі ідей єдності і дружби корінних народів і національних меншин, міжнаціонального (міжетнічного) згоди, українського патріотизму;
• організація та проведення конкурсів на краще висвітлення в засобах масової інформації питань міжнаціонального (міжетнічного), міжконфесійного та міжкультурної взаємодії;
• формування культури міжнаціонального (міжетнічного) спілкування відповідно до норм моралі і традиціями корінних народів і національних меншин;
• залучення етнокультурних та громадських об’єднань, релігійних організацій у діяльність з розвитку міжнаціонального та міжконфесійного діалогу, відродженню сімейних цінностей, протидії екстремізму, національної та релігійної нетерпимості;
• реалізація заходів, спрямованих на протидію проявам неонацизму, сучасних форм расизму, расової та національної дискримінації, ксенофобії;
• формування і направлення на розгляд компетентним органам ініціатив щодо вдосконалення системи навчання в загальноосвітніх закладах з метою збереження та розвитку культур і мов корінних народів і національних меншин з вихованням поваги до загальноукраїнської історії та культурі, світових культурних цінностей;
• прийняття організаційних заходів щодо запобігання та припинення діяльності, спрямованої на відродження ідеології, відтворюючої ідеї нацизму, на обілення цих ідей;
• поширення знань про історію та культуру корінних народів і національних меншин;
• забезпечення збереження та примноження культурної спадщини корінних народів і національних меншин шляхом формування в суспільстві атмосфери поваги до їх історичної спадщини і культурних цінностей;
• організація відвідування молоддю об’єктів культурної спадщини (пам’яток історії та культури) корінних народів і національних меншин;
• сприяння формуванню позитивного іміджу України за кордоном як демократичної держави, що гарантує задоволення етнокультурних потреб громадян на основі багатовікових традицій гармонізації міжнаціональних (міжетнічних) відносин;
• забезпечення організаційних і матеріально-технічних умов, що сприяють максимальному врахуванню у соціально-економічних процесах в Україні національно-культурних інтересів корінних народів і національних меншин;
• забезпечення збереження та примноження культурної спадщини корінних народів і національних меншин шляхом: формування в суспільстві атмосфери поваги до історичної спадщини і культурних цінностей народів України; розширення можливостей доступу до культурних цінностей, матеріальних і нематеріальних історичній спадщині корінних народів і національних меншин;
• зміцнення міжнародного співробітництва в сфері культурного і торгового взаємодії корінних народів і національних меншин України;
• вдосконалення основ наукового та експертного забезпечення раннього попередження міжнаціональних конфліктів, проявів агресивного націоналізму і пов’язаних з ними кримінальних проявів, проявів екстремізму і тероризму;
• створення умов для зміцнення державної єдності, формування громадянської самосвідомості, етнокультурного розвитку корінних народів і національних меншин, гармонізації міжнаціональних (міжетнічних) відносин, розвитку міжнаціонального (міжетнічного) і міжрелігійного діалогу та попередження конфліктів;
• використання ресурсу громадської дипломатії шляхом залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення завдань міжнародного культурного та гуманітарного співробітництва як засобу налагодження міжцивілізаційного діалогу, забезпечення взаєморозуміння між народами;
• здійснення за участю інститутів громадянського суспільства і журналістської спільноти моніторингу публікацій друкованих та електронних засобів масової інформації з питань корінних народів і національних меншин, а також проведення регулярних семінарів для журналістів з підвищення їх кваліфікації у цій сфері;
• підтримка наукових досліджень, науково-популярних публікацій, створення творів літератури, мистецтва, кіно і телебачення, інтернет-продукції, які висвітлюють значущі історичні події, що пропагують спільні здобутки корінних народів і національних меншин
• створення системи моніторингу стану міжетнічних відносин та раннього попередження конфліктних ситуацій; ці системи повинні базуватися на диверсифікації джерел інформації та забезпечувати можливість оперативного реагування на виникнення конфліктних і передконфліктних ситуацій;
• формування в суспільстві відчуття нетерпимості до пропагування та розповсюдження ідей екстремізму, ксенофобії, національної винятковості, спрямованих на підрив суспільно-політичної стабільності, національного миру та злагоди.